PLAN SŁUŻBY

Ministrant to ktoś pilny, sumienny i obowiązkowy. Swoją służbę przy Ołtarzu traktuje jako zaszczyt i za punkt honoru ma obecność na swojej planowej służbie. Wynika to ze słowa, danego wobec całej wspólnoty jak i odpowiedzialności za nią. Wierność wobec ustalonego planu służby to szacunek wobec całej wspólnoty, a także wiernych uczestniczących w liturgii.
Każdy z ministrantów, na miarę możliwości, podejmuje służbę trzy razy w tygodniu:
• na jednej Mszy porannej i jednej wieczornej (służba tygodniowa);
• raz w niedziele (służba niedzielna);

Jeśli ministrant nie może być na swojej służbie, stara się o zastępstwo (lub zamianę), albo przychodzi na dodatkową służbę. Może też przynieść usprawiedliwienie (z ważnego powodu) ze swojej obecności, podpisane przez rodzica.

Poniżej znajdują się aktualne plany służby:
PLAN NIEDZIELNY
PLAN TYGODNIOWY